THE GREENHOUSE QUậN 7

THE GREENHOUSE QUậN 7 Classic, Fine Cuisine

order food online

Contactinformation

Bạn có thể chúng tôi qua số 028 5417 1701


The Greenhouse Quận 7

Lô CR1-05, 103 Tôn Dật Tiên, Khu A Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phú
Quận 7Hồ Chí Minh

Deliverytimes

Thứ Hai
10:30 - 21:45
Thứ Ba
10:30 - 21:45
Thứ Tư
10:30 - 21:45
Thứ Năm
10:30 - 21:45
Thứ Sáu
10:30 - 21:45
Thứ Bảy
10:30 - 21:45
Chủ Nhật
10:30 - 21:45